utvecklar och tillverkar centraldammsugare och mobila sugare för industriellt bruk

Se produkter

Filteravskiljare

Cdust stationära och mobila filteravskiljare är konstruerade och utvecklade för uppsamling, separering och deponering av uppsuget stoft.
Som standard används två olika typer av filtersystem beroende på användningsområde och konstruktionstyp.

I de toppmonterade rektangulära filteravskiljarna, och i alla sidomonterade filteravskiljare används som standard planfilterkassetter av polyester/polypropylen.

I de toppmonterade, runda filteravskiljarna används ett runt slangfilter dia. 95mm med samma kvalitet som planfilterkassetterna.
Även andra belagda filterkvaliteter finns och offereras på begäran.

Samtliga filteravskiljare är avsedda att anslutas till ett centralt rörsystem och är konstruerade för krävande industriell drift. Filteravskiljarna kan naturligtvis placeras såväl inomhus som utomhus.

För frågor eller mer information kontakta Cdust försäljare på tel 08 – 512 405 00.

Se broschyr för teknisk information:

Mobila filteravskiljare översikt
Stationära filteravskiljare översikt

Föravskiljare

Cdust har ett stort antal olika stationära och mobila föravskiljare som är konstruerade och utvecklade för uppsamling och deponering av större mängder uppsuget stoft.

Tillsammans med en filteravskiljare och tillhörande rörsystem utgör en föravskiljare ett bra och effektivt komplement när det gäller att avskilja stoft för t.ex. återanvändning i processer. Föravskiljarna finns i ett antal olika standardstorlekar från 3 till 12 m³ och samtliga töms via en stor gavellucka och hanteras med lastmaskin, liftdumperbil eller lastväxlarbil beroende på modell och storlek.

Andra alternativa storlekar och hanteringssystem offereras på begäran.

Samtliga föravskiljare är konstruerade för kontinuerlig drift och kan placeras inomhus såväl som utomhus.

För mer information om de olika hanteringsalternativ som finns, kontakta Cdust försäljare på tel 08 – 512 405 00.

Se broschyr för teknisk information:

Mobil filtercont MCP-F

Towe Fager

Ekonomi

Kontaktinformation:

Kontor: 08-512 405 00 Mobil: 070-796 83 18 towe.fager@cdust.se

Rolf Fager

VD

Kontaktinformation:

Kontor: 08-512 405 00 Mobil: 070-716 04 05 rolf.fager@cdust.se

Vi återkommer snarast möjligt

KONTAKTA OSS