utvecklar och tillverkar centraldammsugare och mobila sugare för industriellt bruk

Se produkter

Trailervac 22 – 55 kW

Cdust mobila sugare typ MVET/MVDT är konstruerad och utvecklad för hantering med dragfordon. Aggregatet består av en kraftig ram med boogihjul, hydraulisk tippfunktion och dragögla för traktordrag. En tippbar stoftcontainer med integrerad filterdel och ett maskinhus med el alternativt dieselmotordriven vakuumpump av rootstyp.

Filterkammaren består av sjutton textila planfilter monterade horisontellt med stödkorgar av förzinkat stål. Som standard levereras textilfilter av polyester /polypropylen.

Beroende på applikation och typ av stoft kan andra filterkvaliteter levereras för bästa avskiljning med bibehållen prestanda under lång tid.

Aggregatets container samlar upp stoftet. Containern  är specialanpassad med förstärkningar för att klara det undertryck som uppstår vid sugning.

Se broschyr för teknisk information:

Broschyr Trailervac-

 

 

 

 

Technical Specification
Trailervac 22 - 55 kW
Max luftflöde 1300 - 3210 m³/h
Max undertryck kPa -50
Filteryta 17 m²
Stoftvolym 3,5 m³
Kontakt

Standvac 11/16,5 kW

Cdust mobila sugare typ Standvac är konstruerad och utvecklad för hantering med gaffeltruck, travers, kran eller liknande.

Aggregatet innehåller en kapslad maskin- och filterdel, en konisk stoftficka med sidoklaffventil och en direktdriven vakuumpump av sidokanalstyp. Maskinen ställs upp på fyra justerbara ben.

Filterkammaren består av tio textila planfilter monterade horisontellt med stödkorgar av förzinkat stål. Som standard levereras textilfilter med filtermedia polyester/polypropylen.

Beroende på applikation och typ av stoft kan andra filterkvaliteter levereras för bästa avskiljning med bibehållen prestanda under lång tid.

Aggregatets stoftficka samlar upp stoftet. Stoftfickan är specialanpassad med förstärkningar för att klara det undertryck som uppstår vid sugning.

Se broschyr för teknisk information:

Broschyr Standvac 01
Broschyr Standvac 02

 

 

 

 

Technical Specification
Standvac 11 kW
Max luftflöde 1100 m³/h
Max undertryck kPa -31
Filteryta 10 m²
Stoftvolym 0,4 m³
Standvac 16,5 kW
Max luftflöde 1050 m³/h
Max undertryck kPa -40
Filteryta 10 m²
Stoftvolym 0,4 m³
Kontakt

Compact Vacuum Unit – CVU 11/16,5 kW

Cdust mobila sugare av typen CVU är konstruerad och utvecklad för hantering med truck eller lastmaskin med gafflar. Som option kan den fås med öglor för hantering med kran eller travers.

Aggregatet består av maskinrum med en sidokanalsfläkt integrerad med filterkammare och stoftficka, elskåp, stoftinlopp och utblåsrör med ljuddämpare.

Filterkammaren består åtta stycken textila planfilter monterade horisontellt med stödkorgar av förzinkat stål. Som standard levereras ett textilfilter av polyester.

Beroende på applikation och typ av stoft kan andra filterkvaliteter levereras för bästa avskiljning med bibehållen prestanda under lång tid.

Aggregatets containerdel samlar upp stoftet. Containern är förstärkt för att klara det undertryck som uppstår vid sugning.

Se broschyr för teknisk information:

Broschyr CVU-SWE

 

 

 

 

Technical Specification
CVU-11 max luftflöde 1100 m³/h
Max undertryck kPa -32
Filteryta 8 m²
Stoftvolym 0,7 m³
Vikt 950 kg
CVU-16,5 max luftflöde 1050 m³/h
Max undertryck kPa -41
Filteryta 8 m²
Stoftvolym 0,7 m³
Vikt 1050 kg
Kontakt

Skip Vacuum Unit – SVU 11 kW

Cdust mobila sugare SVU 11 är konstruerad och utvecklad för hantering med gaffeltruck eller annan lastbärare utrustad med gafflar.

Aggregatets överdel innehåller ett maskinrum med en sidokanalsfläkt, filterkammare, elskåp, stoftinlopp och utblåsrör med ljuddämpare. Sugaren är utrustad med en direktdriven vakuumpump av sidokanalstyp.

Filterkammaren består sex textila planfilter monterade horisontellt med stödkorgar av förzinkat stål. Som standard levereras textilfilter av polyester /polypropylen.

Aggregatet kan utrustas med ett HEPA-filter vid sugning av miljöfarligt stoft.  Beroende på applikation och typ av stoft kan andra filterkvaliteter levereras för bästa avskiljning med bibehållen prestanda under lång tid.

Aggregatets underdel är en vippcontainer som samlar uppsuget stoft. Vippcontainern är specialanpassad med förstärkningar för att klara det undertryck som uppstår vid sugning och är breddad för att stå stabilt på uppställd plats.

Se broschyr för teknisk information:

Broschyr SVU 11

 

 

 

 

Technical Specification
Max luftflöde 1100 m³/h
Filteryta 6 m²
Max undertryck kPa -32
Stoftvolym 0,9 m³
Kontakt

Towe Fager

Ekonomi

Kontaktinformation:

Kontor: 08-512 405 00 Mobil: 070-796 83 18 towe.fager@cdust.se

Rolf Fager

VD

Kontaktinformation:

Kontor: 08-512 405 00 Mobil: 070-716 04 05 rolf.fager@cdust.se

Vi återkommer snarast möjligt

KONTAKTA OSS